SK Teknikk AS
Smaanipevegen 2
5381 GLESVAER
Tlf: 56 33 25 70
Fax: 56 32 01 30
E-post: post@nobora.no

hjem
enøk
 
Boligventilasjon for boliger med naturlig eller mekanisk avtrekksventilasjon.
pkt Nye og gode løsninger på gamle og velkjente problemer.
pkt Våre produkter er utviklet for å ta hensyn til ENØK, helse, trivsel og komfort.
pkt Skift ut gamle ventiler i vinduer med Nobora spalteventil.
pkt Så enkelt kan det spares energi, og redusere eller fjerne ubehagelig trekk.
pkt Med filter fjernes pollen og veistøv.


I dag tilbringer de fleste av oss 80-90% av tiden innendørs i bygg som er svært tette, og ofte har dårlig lufting.
Resultatet er dramatisk økning av astma- og allergiplager, i tillegg til hodepine og nedsatt yteevne.

Gjør din boligventilasjon riktig, uten ubehag og trekk, og utnytt varmen i rommet, for således å spare penger til oppvarming.

 

Sidene er driftet av SK Teknikk AS