SK Teknikk AS
Smaanipevegen 2
5381 GLESVAER
Tlf: 56 33 25 70
Fax: 56 32 01 30
E-post: post@nobora.no

hjem

Enøk

Forskjellen mellom dårlig og god luftbevegelse fra ventiler.
(Røyk tilsatt tilluften i testkammer, NBI)
Dårlig
God
Kjølig friskluft sendes ned langs vindu og vegg. Enøk dårlig Kjølig friskluft sendes opp mot tak, Enøk god
Kjølig og med høy hastighet Enøk dårlig oppvarmes og hastighet dempes. Enøk god
Trekker langs gulv, med liten innblanding av romluft Enøk dårlig Siger inn i rommet blandet med varm romluft Enøk god
Hastigheten vedvarer og blir følt som trekk. Enøk dårlig Og med lav hastighet Enøk god
 
 • Kjølig luft langs vindu og vegg.
 • Påvirker direkte termostat på panelovn under vindu.
 • Trekk langs gulv
 • Liten blanding med romluft
 • Stor temperaturforskjell mellom tak og gulv.
 • Mer oppvarming for å fjerne trekk.
 • Mer oppvarming for å få ønsket temperatur i oppholdssone.
 
 • Kjølig luft mot tak
 • Påvirker ikke termostat på panelovner under vindu.
 • Ingen trekk langs gulv
 • God blanding med romluft
 • Mindre temperaturforskjell mellom tak og gulv.
 • Mindre oppvarming for å fjerne trekk.
 • Mindre oppvarming for å få ønsket temperatur i oppholdssone.
      ENØK -
redusert strømforbruk,
økt komfort,
bedre inneluft

Nobora spalteventil har en positiv inneklima og ENØK-effekt, i det ventilens utforming sender friskluft inn i rommet på den mest hensiktsmessige måte, både med hensyn til rommets fordeling av varmluft, hvordan unngå trekk i oppholdssonen, og hvordan få best mulig uttynning av rommets forurensede luft, som er friskluftens hensikt.

Dokumentasjon for disse gode ENØK-effekter, se rapport fra NBI, med måleresultatene og våre kommentarer til rapporten. For anbefalte spalteventiler, se Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Sidene er driftet av SK Teknikk AS