SK Teknikk AS
Smaanipevegen 2
5381 GLESVAER
Tlf: 56 33 25 70
Fax: 56 32 01 30
E-post: post@nobora.no

hjem
enøk

Nobora™ spalteventil

Nobora spalteventil er en ventil for bruk i vinduer, oftest plassert i øverste faste karm. Ventilen har til hensikt å stenge og åpne for tilluft, som pga. undertrykk blir sugd inn i boliger. Ventilen fungerer som et vippespjeld, med åpning opp mot tak.
Ventilens utforming medfører at luftstrømmen blir sendt om tak, hvor den blandes med romluft, for så å sige ned mot gulv. Dette har en gunstig innvirkning på hastighet og temperatur av luften i oppholdssonen. Temperaturforskjell (gradient) mellom tak og gulv blir liten.
Ventilen demper noe støy. Ventilen har god estetikk.

Nobora™ Spalteventil
•  Luftkomfort med ENØK
•  Reduserer trekk
•  Jevnere romtemperatur
+
Nobora™ Filtertilsats
•  Renser friskluften
•  Renere inneluft
•  Økt komfort
=
Nobora Airmate™
luftbehandlingssysten for passiv boligtilluft.
•  Et enkelt og sikkert system

ENØK - HELSE - KOMFORT
Lengder:
30 - 40 - 50 og 60 cm. Totallengde 34,8 - 44,8 - 54,8 og 64,8 cm.
Bredde:
21 mm, skum tettelist 18 mm. Maks spaltebredde 16 mm.
Høyde: 23 mm.
Farge:
Aluminiumskinne, eloksert natur. (Grå)
Endeknotter, sort.
Andre farger på forespørsel. (Forutsetter større antall)
ventil
Skruer/feste:
"Hole in one". Skrue magasinert i endekloss
Forpakning:  Industriell eller forbruker


15 gode grunner for Nobora™ spalteventil
Forbedringer mot dagens ventiler
1. Myndighetenes krav
Oppfyller myndighetens krav og anbefaling iflg. plan- og bygningsloven for tilførsel av friskluft til innemiljøer, både for luftvolum og luftkvalitet, samt ENØK.
2. Design
Utviklet i samarbeid med Norsk Designråd og K8 Industridesign.
3. ENØK
Nobora™ spalteventil har dokumentert gode energibesparende egenskaper, dokumentert av Norges Byggforskningsinstitutt, 18/10-2001. (Ca 20 % spart energi.) Produktet har mottatt støtte fra ENOVA SF.
4. Ingen direkte påvirkning av termostat
Luften føres utenom radiatorer under vinduer, og får ingen direkte påvirkning av termostat.
5. Kaldras
Luften føres utenom vinduet, og fører således ikke til økt nedkjøling av vinduer og påvirkning av kaldras.
6. Temperatur ved og i gulv
Luftstrømmen får ingen direkte påvirkning av temperatur og luftbevegelse ved gulv.
7. Ren luft
Nobora™ spalteventil har filter som stopper effektivt veistøv, pollen etc., som tilleggsutstyr. Dokumentert av Medstat Research AS, i samarbeid med Teknologisk Institutt.
8. Abonnement
Filterabonnement for enkel å huske skifte av filter.
9. Helse
Ren luft i innemiljøer, forebygger luftveislidelser, reduserer eller demper plager.
10. Induksjon
Med Nobora™ får luften en svært god bevegelse inn i rommet, og forurenset inneluft blir uttynnet raskt og effektivt, slik hensikten er med friskluft.
11. Skjulte spalter
Vippespjeld skjuler spaltene mot rommet.
12. Livsløp
Nobora™ fyller krav til livsløp som i Husbankens regler vedr finansiering. Luftveislidelser kan en få i løpet av livet, når ikke medfødt.
13. Støy
Vippespjeld demper støy.
14. Enkel montering
Skruer magasinert i dekselets håndtak for enkel montering i karm, spesielt tilpasset industriens krav til effektivitet.
15. Vedlikehold
Spjeldet kan åpnes i 110°, for renhold og vedlikehold av spalte.
ventil
Les NBI sin rapport om spalteventilen.

Se også måleresultatene og våre kommentarer til rapporten
illustrasjon
Bestill spalteventilen nå.
  Spalteventilen er støttet av: enova


Luftevinduer på moderne busser, sporvogner og tog, har vippespjeld med åpning opp,
tilsvarende Nobora™ spalteventil,
for best mulig komfort.

Sidene er driftet av SK Teknikk AS